Domů » gdpr

GDPR | INFORMACE

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBJEDNATELE, ŽE NA AKCÍCH JSOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE, ZVUKOVÉ ČI OBRAZOVÉ ZÁZNAMY PRO ÚČELY PROPAGACE PROGRAMOVÉHO PRODUKTU HOPSÍK.

Svojí účastí na akci udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiným způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie (děti, kolektiv dětí, skupiny, jednotlivci, osoby, početné smíšené kolektivy atpod.).

I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat.

Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na adresu společnosti nebo osobně. Kontaktovat nás lze i prostřednictvím zprávy na facebooku nebo emailu (david@hopsik.cz) či jiným dostupným způsobem.

Zveřejnění pořízených záznamů může být použito:

  • na facebooku obecně www.facebook.com/hopsik.cz, ale i jiných oddílech, profilech či sdílených skupinách
  •  na internetových stránkách www.hopsik.cz
  •  na propagačních materiálech sloužící k další prezentaci produktu a služeb
  • v místním, ale i jiném médiu či tisku (vč. elektronické podoby na internetu)
  •  na profilech youtube atpod.

Kontaktujte nás na těchto odkazech
www.facebook.com/hopsik.cz | david@hopsik.cz | tel. 776 32 86 93

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (ve znění opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.