Opatření pro pořádání oslav, narozenin, představení a divadelních vystoupení pro děti
Program bude přizpůsoben aktuální situaci za zvýšených hygienických podmínek s využitím podpůrných prostředků.