Domů » workshop

Besedy pro děti | Workshopy | Motivační přednášky 

Téma :                                         Kouzla a čáry jako profese

Doporučený věk dětí :              od 6 – 99 let

Délka programu:                       60 – 90 min.


Pomůcky k programu:           

Prosíme, aby objednatel zajistil k programu projektor, plátno ozvučovací techniku, přístup k internetu odpovídající rychlosti pro prohlížení youtube kanálu, psací pomůcky a list papíru A5 pro všechny účastníky  ( nemá-li objednatel k dispozici výše uvedené můžeme dodat vlastní ozvučovací  techniku za příplatek).


Obsah besedy / workshopu

1/ Umělec se přivítá s posluchači a rozdá všem účastníkům čisté papíry A5 a  psací potřeby (tužky).

2/ Posluchači jsou vyzváni k napsání otázky pro umělce. Po zpracování vhodí posluchači do klobouku své otázky. 

3/ Umělec posluchačům sdělí informace o průběhu a pustí jim zhruba 20 – 30 min. záznam z divadelního představení který je na kanále youtube.

4/ Po shlédnutí videa přistoupí umělec k předmluvě besedy a seznámí posluchače s tím, že bude zodpovídat jejich napsané otázky. Postupně tahá otázky a odpovídá na ně.

5/ Dojdou-li otázky může umělec vyzvat publikum k doplňujícím otázkám které zodpoví.


Pracovní část

1/ od 5 – 20 diváků : diváci si vytvoří vlastní balónkové zvířátko

2/ od 20 – 50 diváků : diváci si vytvoří papírovou růži

3/ od 2 – 200 a více : posluchači se naučí jednoduchý úvodní trik 


Pohybová část

Upozornění : Do programu může umělec včlenit i pohybovou část a to naučení sestavy jedné skladby z jeho repertoáru. Mediální soubory jsou zde


 

CENA PROGRAMU……………………………………………… 1.500,- Kč

 


1. část streamu

 

2. část streamu 

Objednávka besedy / workshopu